Αφορά σε φορολογικές περιόδους από 01/03/2018 και εφεξής..

Διαθέσιμη είναι πλέον η νέα έκδοση εφαρμογής για υποβολή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αιτούνται αυτόματα επιστροφή ΦΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ ..

Αφορά σε φορολογικές περιόδους από 01/03/2018 και εφεξής, εφόσον ο φορολογούμενος έχει προχωρήσει αθροιστικά σε συγκεκριμένες ενέργειες..

Να έχει συμπληρώσει τον κωδικό 503  (Αιτούμενο ποσό για επιστροφή), να έχει επιλέξει τις αιτίες 1-5 του ,  και να έχει

συμπληρώσει τον Αριθμό λογαριασμού IBAN, στην συγκεκριμένη δήλωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, αφορά στην αρχική ή και στην πρώτη τροποποιητική δήλωση της ίδιας φορολογικής περιόδου.

O φορολογούμενος θα ενημερώνεται με εισερχόμενο μήνυμα στο TAXISnet για την δημιουργία του αιτήματος.

Για φορολογικές περιόδους μέχρι 28/02/2018, τα αιτήματα θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Follow us: