Με την αριθμ. 20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. 218/22.02.2018 (ΑΔΑ ΩΗΒΨΟΞΨ5-ΠΘ9) εγκρίθηκε η μίσθωση δέκα (10) επιπλέον διαμερισμάτων για τη στέγαση αιτούντων άσυλο και προσφύγων που έχουν παραπεμφθεί από την Ύπατη Αρμοστεία στη Λιβαδειά.

Για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Έργου, παρακαλούνται οι δημότες που επιθυμούν να παραχωρήσουν διαμέρισμα προς ενοικίαση να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Λεβαδέων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στις 20/03/2018. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 6973004882 (κ. Νικόλαος Μπόμπας).

Τα διαμερίσματα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ:                                          από 60 τ.μ. – 90 τ.μ.

 

2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ                 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

                                                                       ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 

Σχετικά με το ενοίκιο:

1) ΥΨΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ:                                     ΕΩΣ 400€ / ΜΗΝΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

                                                                      ΜΕ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ, ΤΟΝ

                                                                      ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

                                                                      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

2) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ:                           ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ

                                                                      ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕ

                                                                      ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

                                                                      ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ

 

Η κάλυψη των αναγκών:

1) ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ (νερό, φως, κοινόχρηστα):                            ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ

 

2) ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:                               ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ

 

3) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΕΠΙΠΛΑ (κρεβάτια κ.α.), ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:                      ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ

 

Follow us: