Στην Natura  Ευβοίας Υλίκη – Παραλίμνη  και στην Κορίνθου οι παραλίες του Δήμου ..

Με 11 θέματα ημερήσιας διάταξες συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Μαρτίου..

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων περιοχών Ευβοίας με προσωρινή έδρα την  Χαλκίδα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι λίμνες  Υλίκη και Παραλίμνη και Κορινθιακού Κόλπου με προσωρινή έδρα την Κόρινθο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι παράκτιες περιοχές στον Κορινθιακό κόλπο του Δήμου Θηβαίων, θέμα που έχει ήδη προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς και στις δυο περιπτώσει δεν αναφέρεται η Βοιωτία, στην οποία ανήκουν οι περιοχές..

Ακολουθούν, η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, ο ορισμός τακτικού μέλους  από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Θ και ο ορισμός αναπληρωματικού μέλους  στην ΔΗΚΕΘ μετά την παραίτηση Κόρδατζη, η εξέταση αιτήματος  δημότη για την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού αναψυκτηρίου «Πούρος», για τέσσερα ακόμα έτη, η έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο της  αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης των οικισμών Αλυκής και Αγ. Νικολάου και η υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», η απόφαση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου της βελτίωσης – ανάπλασης της  Κεντρικής Πλατείας Βαγίων, η έγκριση αναπλήρωσης διοριστέου κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπόνων σύμφωνα με την προκήρυξη του τέως Δήμου Θίσβης, λόγω συντρέχουσας σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης και τέλος οι εγκρίσεις πρωτοκόλλων  οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής & συντήρησης οχημάτων του Δήμου και των εργασιών αποχιονισμού του οδικού δικτύου του Δήμου Θηβαίων.

Follow us: