Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ξεκινά η υλοποίηση του έργου της ανακαίνισης και αποκατάστασης μέρους του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του πάλαι ποτέ Ορφανοτροφείου Αρρένων Λαμίας, νυν Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Η από 05/12/2016 και ακολούθως 21/02/2018 υπογραφή των αναγκαίων συμβάσεων, αποτελεί την ευτυχή κατάληξη χρονιζουσών προσπαθειών εκ μέρους Διοικήσεων του φορέα και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με το μεν Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να εξασφαλίζει στον τρέχοντα προϋπολογισμό τις απαιτούμενες πιστώσεις και τη δε Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να παρέχει τη γενική τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση, ως φορέας υλοποίησης στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

πηγή: kkppstereas.gr (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας)

Follow us: