Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής..

Μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Μαρτίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για τις 8.166 θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ..

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγου του όγκου των αιτήσεων και προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι..

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή σε αυτή την διαδικασία ολοκληρώνεται, για τους υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 12η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Follow us: