Από την 1η Μαρτίου ξεκίνησε το πρόγραμμα κουνουποκτονίας η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινων. Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με καθημερινή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και καταγραφή της εμφάνισης και αφθονίας των προνυμφών κουνουπιών, στο φυσικό και στο περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιφέρειας.. 


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για έβδομη συνεχή χρονιά εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των πληθυσμών των κουνουπιών, η καταπολέμηση των οποίων, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική στηρίζεται πρωτίστως στην εφαρμογή μέτρων διαχείρισης του περιβάλλοντος για τον περιορισμό των εστιών ανάπτυξής τους και η συμβολή των Δήμων και των πολιτών στην εξάλειψη αυτών των εστιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. 


Μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν πλημμυρίσει μεγάλες περιαστικές εκτάσεις στις οποίες τα συνεργεία της Περιφέρειας παρακολουθούν την αφθονία των προνυμφών και παρεμβαίνουν όπου είναι απαραίτητο με ψεκασμούς, όμως ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός αστικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε σημείο με λιμνάζοντα ύδατα στις αυλές ,στις βεράντες και τους ακάλυπτους χώρους των σπιτιών είναι αδύνατον να ελεγχθούν από τα συνεργεία της Περιφέρειας, αλλά είναι πολύ εύκολο ο κάθε πολίτης να φροντίσει για την εξάλειψη τους και τον έλεγχο της αναπαραγωγής των κουνουπιών στην αυλή, στον κήπο ή την βεράντα του. 


Η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες θα έχει σαν συνέπεια την μαζική αναπαραγωγή των κουνουπιών, αλλά από τις παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια , δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα η όλη προσπάθεια χωρίς την ενεργή συμμετοχή των Δήμων και του συνόλου των πολιτών.
Όλοι μας, Περιφέρεια Δήμοι, Πολίτες πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση του φαινομένου”τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, με την οποία καλούνται, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των κουνουπιών το έτος 2018, Δήμοι και πολίτες σε μια πιο ενεργό συμμετοχή στην διαδικασία της αντιμετώπισης του προβλήματος. 


Περιμένουμε από τους Δήμους και τους πολίτες ανταποκρινόμενοι στην έκκλησή μας να ελαχιστοποιήσουν τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στα όρια του Δήμου και της ιδιοκτησίας τους προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην καταπολέμησή τους” σημειώνεται και γνωστοποιείται ότι η Περιφέρεια ξεκίνησε και θα συνεχίσει με εντατικό ρυθμό την εφαρμογή του προγράμματος στις περιαστικές περιοχές και στους αστικούς δημόσιους χώρους .

Follow us: