Το β δεκαπενθήμερο Μαρτίου οι δηλώσεις συμμετοχής

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και μετά από νεότερη εγκύκλιο που θα ακολουθήσει, θα γίνει η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων  που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με εγκύκλιο του αρμόδιου για τις πανελλαδικές Γ.Γ του υπουργείου Παιδείας Γ. Αγγελόπουλου…

Στο ίδιο διάστημα οι υποψήφιοιμε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση,  θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Υπενθυμίζεται,  ότι οι υποψήφιοι  για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο και αν επιθυμούν  εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Follow us: