Υπογράφηκε η απόφαση με την οποία αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση γίνεται αντιστοίχιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Δείτε τις ειδικότητες του ν. 4386/16 στις οποίες χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα ..

Τομέας Μηχανολογίας

«Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών»

«Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών»

«Τεχνικός Οχημάτων» και

«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού»

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

«Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

«Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών» και

«Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

«Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και

«Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού»

Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

«Βοηθός Νοσηλευτή»

«Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»

«Βοηθός Φαρμακείου» και

«Αισθητικής Τέχνης»

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

«Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης»

Τομέας Μηχανολογίας

«Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Follow us: