Μέσα στο 2018 η ολοκλήρωση του έργου ..
Την σύμβαση,  με τον ανάδοχο εργολάβο για το έργο «Δίκτυο προσαγωγής λυμάτων του οικισμού Βαγίων στην Ε.Ε.Λ. Θήβας» υπέγραψε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θήβας Αλέκος Στάικος.
Η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων του οικισμού των Βαγίων προς τον κεντρικό συλλεκτήρα ακαθάρτων της Θήβας θα ξεκινήσει άμεσα και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο  2018.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης  δικτύου αποχέτευσης Οικισμού Βαγίων και προσαγωγή στην Ε.Ε.Λ. Θήβας, μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κ. Μπακογιάννη κι εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής.
H υλοποίηση ξεκίνησε το 2014 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί,  η ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου συλλογής των λυμάτων του οικισμού Βαγίων, η μελέτη για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς τους στην Ε.Ε.Λ. Θήβας και η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, η αγορά των αγροτεμαχίων για την κατασκευή των απαιτούμενων αντλιοστασίων, οι απαιτούμενες εργασίες της αρχαιολογίας για την προστασία των αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση των έργων, οι οποίες θα συνεχιστούν και κατά την υλοποίηση των υπολειπόμενων έργων, καθώς και η λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση υποέργα.

Follow us: