Στην Αταλάντη συνεδριάζει η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας σήμερα  στις 10.30 το πρωϊ.

Τα θέματα προς συζήτηση είναι 6, με πρώτο την ενεργοποίηση της ΠΕΔ ΣΕ για την συμπερίληψη πρόβλεψης και για τους Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο…

Ακολουθούν, η εξέταση και έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για διαμεσολάβηση της Π.Ε.Δ. για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία της Στερεάς Ελλάδας, η συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάγκη διοργάνωσης σεμιναρίων για την εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων στην διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών για έργα άνω των 60.000 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο, η αντικατάσταση μέλους Επιτροπής της Π.Ε. Βοιωτίας έπειτα από αίτηση παραίτησης, ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή γνωμοδότησης για ανανέωση ασφάλισης ατόμων με οικονομική αδυναμία της Ευρυτανίας για τη διετία 2018-2020 και αντικατάσταση αναπληρωματικού Μέλους της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού ταμείου Φωκίδας, έπειτα από αίτηση παραίτησης.

Follow us: