Έως τις 20 Μαρτίου παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική κάλυψη..

Δείτε ποιους αφορά …

Μέχρι 20 Μαρτίου παρατείνεται η δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε όσους ήταν ασφαλιστικά ικανοί έως την 28η Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη, λένε,  εν αναμονή νομοθετικής διάταξης από το υπουργείο Εργασίας για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ με ενιαίες προϋποθέσεις.

Μέχρι λοιπόν, να κατατεθεί στην Βουλή η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ισχύει η παράταση στην ασφαλιστική ικανότητα και έτσι θα μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων.

Να υπενθυμίσουμε, πως σύμφωνα με τον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τ. Πετρόπουλο, με την προωθούμενη διάταξη θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα σε όσους έχουν καταβάλει τις εισφορές τους στα ταμεία από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά, ακόμη κι αν έχουν χρέη που προέρχονται από το παρελθόν.

Με την σχετική απόφαση του ΕΦΚΑ πάντως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για να χορηγηθεί και να ανανεωθεί η ασφαλιστική ικανότητα στους ασφαλισμένους, τα μέλη της οικογένειάς τους ή τους άνεργους, για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019.

Πιο συγκεκριμένα, στους μισθωτούς ασφαλισμένους θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με την συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο 15μηνο πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μηνου.

Στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με την συμπλήρωση τουλάχιστον δύο μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου κι εφόσον έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017. Στην περίπτωση που υπάρχει οφειλή, , αυτή θα πρέπει να έχει εξοφληθεί ή να έχει ρυθμιστεί και να τηρείται η εξόφληση των δόσεων και η ασφαλιστική ικανότητα θα ανανεώνεται ανά μήνα.

Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ, καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες της, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος παρατείνεται έως 28/2/2019.

Όμως και στους άνεργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, καθώς και στους άνεργους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών οι οποίοι διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους,  η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως 28/2/2019.

Για τους εργάτες γης απασχολούμενους σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ – αμειβόμενους με εργόσημο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Οι μετακλητοί εργάτες γης – πολίτες τρίτων χωρών και οι μετακλητοί αλλοδαποί αλιεργάτες αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη από την πρώτη ημέρα εργασίας τους και διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται σύμφωνα με την σύμβαση εργασίας τους.

Ορίζεται επίσης, ότι οι μαθητευόμενοι ή εκπαιδευόμενοι ή καταρτιζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε προγράμματα του ΟΑΕΔ δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψη σε είδος από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης ή του προγράμματος.

Τέλος, για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος ΑΕ», «Ναυπηγεία Σκαραμαγκά», της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες, τους προπονητές δρομώνων ίππων και των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί-μέλη ΔΣ ΑΕ, βάσει αποκλειστικά του Ν. 4387/2016, για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

Follow us: