Τι λένε για πολιτικούς, δικαστές, χρηματοδότηση κομμάτων …

Η Ελλάδα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει την διαφθορά των πολιτικών και δικαστών και να βελτιώσει την διαφάνεια στην χρηματοδότηση των κομμάτων, σύμφωνα με δυο ξεχωριστές εκθέσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η μια έκθεση, που αφορά στην αποτροπή της διαφθοράς βουλευτών, δικαστών και εισαγγελέων, συμπεραίνει πως μόνο οι έξι από τις 19 προηγούμενες συστάσεις «έχουν αντιμετωπιστεί με ικανοποιητικό τρόπο», συστήνοντας να αυξηθεί η διαφάνεια και να διευρυνθεί η δήλωση των περιουσιακών στοιχείων, των εισοδημάτων και των τόκων των βουλευτών και το «πόθεν έσχες» να παραμένει online για έως και τρία χρόνια από τη λήξη της θητείας του δηλούντος.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει περισσότερα για να επιταχύνει την υιοθέτηση νόμων και κανόνων για την άρση της βουλευτικής ασυλίας, καθώς ο αριθμός της άρνησης άρσης ασυλίας είναι «σημαντικά υψηλότερος» του αριθμού των εγκεκριμένων αιτημάτων άρσης ασυλίας και πως

χρειάζεται πιο αποφασιστική δράση για να σταματήσουν οι καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες και να οριστούν ξεκάθαρα πρότυπα για την επαγγελματική διαγωγή και την ακεραιότητα των δικαστών και εισαγγελέων.

Στην δεύτερη έκθεση, επανεξετάζεται η συμμόρφωση της Ελλάδας με μια συγκεκριμένη σύσταση για την διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων, καθώς καταγράφηκε μια αντιστροφή της πολιτικής αναφορικά με τις ανώνυμες χορηγίες των πολιτικών κομμάτων.

Η  σύσταση επέτρεπε τις δωρεές με κουπόνια μόνο εάν περιελάμβαναν ονόματα και ΑΦΜ ή αριθμό ταυτότητας των δωρητών, όμως μόλις δυο χρόνια αφότου απαγορεύθηκαν πλήρως οι ανώνυμες δωρεές, η Ελλάδα επανέφερε την ανωνυμία σε κάποιον βαθμό!

Follow us: