Στα 2.300 ευρώ το όριο ανάληψης από σήμερα..

Ποιες είναι οι άλλες αλλαγές …

Στα 2.300 ευρώ αυξήθηκε το όριο ανάληψης, που ισχύει από 1ης Μαρτίου, σύμφωνα με την τροποποίηση των περιορισμών

στην ανάληψη μετρητών και στην μεταφορά κεφαλαίων..

Σύμφωνα με την απόφαση,   από 1ης Μαρτίου ..

Αίρονται οι περιορισμοί στο άνοιγμα νέων λογαριασμών, δηλαδή, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη ..

Αυξάνεται το ποσό ανάληψης μετρητών από 1.800 ευρώ σε 2.300, δηλαδή, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσού των 2.300 ευρώ, ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη ανά τράπεζα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.000 ευρώ σε 2.300, δηλαδή, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τις τράπεζες και τα ιδρύματα πληρωμών, δηλαδή, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό μέχρι 2.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη και ανά ημερολογιακό δίμηνο.

Follow us: