Για το ERASMUS +
Το Επαγγελματικό Λύκειο Θήβας φιλοξενεί για δεύτερη φορά στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS + ,40 μαθητές και εκπαιδευτικούς από 8 Ευρωπαϊκές χώρες ,σε μια εκπαιδευτική δράση της σύμπραξης Σχολείων από 9 χώρες.

Το Πρόγραμμα ανήκει στην Κατηγορία «ΚΑ2- Στρατηγικές συνεργασίες για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και το έργο ονομάζεται « Closing the gap in ICT » (μικραίνοντας το Ψηφιακό Χάσμα), βασική ιδέα του οποίου είναι η ηλεκτρονική Μάθηση , η Τηλεεκπαίδευη και ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ώστε αυτή να γίνει ελκυστική στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές .
Σε αυτή την δράση, εκπαιδευτικοί και μαθητές των σχολείων θα συνεργαστούν και θα δημιουργήσουν μαθήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεεκπαίδευης Moodle και θα ασχοληθούν με θέματα ,εθισμού στο διαδίκτυο , σχολικό εκφοβισμό ,μεσογειακή διατροφή και κοινωνικά θέματα.
Στην Θήβα θα οι μαθητές θα εφαρμόσουν την μέθοδο της «Ομότιμης Διδασκαλίας» (Peer to Peer learning ) με την υποστήριξη της Πλατφόρμας Ασύγχρονης εκπαίδευσης, για την διδασκαλία Λογισμικών Δημιουργίας και Επεξεργασίας Βίντεο  και το υλικό που θα παραχθεί ,θα είναι προσβάσιμο μέσω των υπηρεσιών του διαδικτύου σε όλα τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ,αλλά και τον κάθε ενδιαφερόμενο ως «Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» σε ειδικό αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Οι χώρες που συμμετέχουν είναι Βουλγαρία ,Γερμανία , Ελλάδα ,Ιταλία ,Λιθουανία, Πολώνια ,Ρουμανία ,Σουηδία και Τουρκία.

Follow us: