Εγκρίθηκαν οι πρώτες συμβάσεις..

Αλλάζει ο τρόπος αγοράς οπτικών ειδών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι μέχρι σήμερα πλήρωναν τα γυαλιά στο κατάστημα και στην συνέχεια κατέθεταν  τα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, προκειμένου να πάρουν  πίσω 100 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ ενέκρινε τις πρώτες συμβάσεις με καταστήματα οπτικών και πλέον οι ασφαλισμένοι που απευθύνονται σε συμβεβλημένους παρόχους υγείας δεν απαιτείται να προπληρώνουν για την αγορά οπτικών ειδών.

Το επιτρεπόμενο όριο δαπάνης του Οργανισμού σε ετήσια βάση για παροχές που αφορούν σε οπτικά είδη καθορίζεται σε 50.000.000 ευρώ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  και οι νέες συμβάσεις αφορούν καταστήματα οπτικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Σέρρες, ενώ σταδιακά αναμένεται να δημιουργηθεί πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων, σύμφωνα με τον Οργανισμό.

Follow us: