Με σχέδιο τη ΑΑΔΕ

Κακομελέτα  κι έρχεται;

Σχέδιο συγχωνεύσεων έχει εκπονήσει η ΑΑΔΕ, για 34 εφορίες, σύμφωνα με το οποίο, 13 μεγάλες του Λεκανοπεδίου, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Πάτρας προβλέπεται να καταργηθούν και να συγχωνευτούν από 12 ήδη υφιστάμενες, ενώ άλλες 9 στο Λεκανοπέδιο και την Θεσσαλονίκη αναμένεται να συγχωνευθούν για να προκύψουν 4 νέες ενιαίες υπηρεσίες. Συνολικά,  από τις  34 εφορίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο,  θα προκύψουν 16 νέες, μεγαλύτερες οι οποίες θα εξυπηρετούν πολύ μεγαλύτερες περιοχές.

Ο συνολικός αριθμός των Δ.Ο.Υ. στην επικράτεια της χώρας θα μειωθεί από 115 σε 97, ενώ ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στις καταργούμενες και συγχωνευόμενες εφορίες. θα περιοριστεί κατά 289 άτομα από 1.957 σε 1.668.

Από την εφαρμογή του σχεδίου εκτιμάται ότι θα προκύψει εξοικονόμηση δαπανών για την καταβολή μισθωμάτων ύψους 185.000 μηνιαίως ή 2.220.000 ευρώ ετησίως.

 

Follow us: