Καλούμε τις Δημοτικές αρχές Λεβαδέων και Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας , να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση των Μ.Α.Π. και του γάλακτος προς τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων , όπως , μετά από τις συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και επισημάνσεις μας , προβλέπεται και στην σχετική υπουργική απόφαση/εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών , αρ.πρωτ: 4632 , ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ.

Follow us: