«Παραμονή στην υπάρχουσα κατάσταση είναι η καλύτερη λύση για το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας . Είναι ΑΕΙ και δεν συντρέχει κανένας λόγος απορρόφησης από άλλο ΑΕΙ..»

Παραμονή στην υπάρχουσα κατάσταση είναι η καλύτερη λύση για το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και τα παραρτήματα του, με την προοπτική μετεξέλιξης του σε Πανεπιστήμιο Τεχνολογικών Εφαρμογών Στερεάς Ελλάδας ή Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από 2 χρόνια και εφόσον προηγηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στις δομές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς σε κάποια παραρτήματα του είναι υποστελεχωμένο , αλλά και στις εγκαταστάσεις του που χρειάζονται σε κάποια από αυτά υλικοτεχνικές επεμβάσεις & βελτιώσεις.

Επίσης προτείνουμε την μη λειτουργία των 2 ετών δομών εντός του ΤΕΙ Στερεάς , οι οποίες μπορούν κάλλιστα να λειτουργήσουν στα Δημόσια ΙΕΚ της Περιφέρειας μας. Υποστηρικτικά προτείνουμε την ίδρυση μιας ακόμη σχολής Αγροτοδιατροφής στην Εύβοια, στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Ψαχνών.

Καμία άλλη προοπτική δεν είναι βιώσιμη για τις Σχολές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Η πρόταση για απορρόφηση του ΤΕΙ Στερεάς από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή διότι η Στερεά Ελλάδα χάνει το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που βρίσκεται στην διοικητική περιφέρεια της ενώ η μεταφορά / απορρόφηση του είναι εκτός διοικητικών της ορίων .

Για τον ίδιο λόγο ούτε η προοπτική απορρόφησης/μεταφοράς του ΤΕΙ Στερεάς από το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή .

Καλούμε τον Πρόεδρο & Πρύτανη του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και το εκπαιδευτικό προσωπικό να συνταχθούν με την πρόταση μας , όπως και τους άλλους φορείς της Στερεάς Ελλάδας (Βουλευτές, Περιφερειάρχη, Δημάρχους, Επιμελητήρια, Φοιτητικές οργανώσεις, Συλλόγους Αποφοίτων , κ.λ.π. φορείς) , δηλαδή παραμονή στην υπάρχουσα κατάσταση , καθώς το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Τεχνολογικού Τομέα , δηλαδή είναι Α.Ε.Ι. και δεν συντρέχει κανένας λόγος απορρόφησης από άλλο ΑΕΙ το οποίο είναι εκτός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα παραπάνω και να μην αγνοήσουν τους 650.000 συμπολίτες μας αφήνοντας χωρίς κανένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Follow us: