Σε παλαιότερη ανακοίνωση του ο ΟΓΑ είχε αναφέρει πως η πρώτη δόση του νέου ενιαίου «Επιδόματος Παιδιού» για το 2018 θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, δηλαδή, μέσα στις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου  και ότι δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή του Α21.

Το νέο οικογενειακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον ανά 2μηνο, δηλαδή θα πληρώνεται σε 6 δόσεις  και οι εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών θα εξετάζονται με το ισχύον κατά την
υποβολή τους θεσμικό πλαίσιο.

Η διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018 θα ξεκινήσει σύντομα με ηλεκτρονική διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόστηκε για την διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος   2017.

Ο ΟΓΑ θα ενημερώσει εγκαίρως με ανακοίνωσή του τους υποψήφιους δικαιούχους για τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις Α21, όμως να σημειωθεί πως απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθεί το νέο Επίδομα
Παιδιού είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Follow us: