Για αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης

Λεβαδέων και Διστόμου οι Βοιωτικοί Δήμοι  

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Μεταξύ των δικαιούχων του προγράμματος είναι και οι Δήμοι Λεβαδέων,  για το Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης,  Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας για τον έλεγχο διαρροών, εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας δικτύων ύδρευσης και  ο Δήμος Δελφών για την αντικατάσταση ων δικτύων ύδρευσης της Ιτέας.

Follow us: