Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιών και το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση (θεματικό εργαστήριο) με αντικείμενο τη σωστή συμπλήρωση αίτησης του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά :

” την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ”

Πέμπτη 15.02.2018 17:30μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου Αλιάρτου (Κεντρική Πλατεία).

Follow us: