Από 18 Απριλίου οι αιτήσεις

Tην Τετάρτη 18 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Κ/2018 που αφορά 209 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 3 Μαϊου και ο

αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, αλλά  και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων», ενώ ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Στην Βοιωτία, αναφέρονται 2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 2 ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ .

Στην Φωκίδα αναφέρονται 2 ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  και 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ.

Χ.Μ.

Follow us: