ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε η μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη που υπέβαλε ο Δήμος Λεβαδέων με τίτλο “Δημοτική Πινακοθήκη – Συλλογή Θ. Λαζαρή και Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού” από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση του “Μουσείου Πολιτισμού” στο κτίριο της Νεροτριβής, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 €.

Παρά το γεγονός ότι το έργο είχε απενταχθεί από το ΕΣΠΑ, η Δημοτική Αρχή διεκδίκησε και πέτυχε την ένταξη του έργου με χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προχωράμε άμεσα στην δημοπράτηση του έργου.

Follow us: