Στο taxisnet έχει ανεβεί η ηλεκτρονική εφαρμογή για την ρύθμιση φορολογικών οφειλών πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες, εφαρμογή που πολύ σημαντική καθώς φορολογούμενοι που έχουν ήδη κάποια ρύθμιση, όπως αυτή των 100 δόσεων, θα πρέπει για να μην την χάσουν, είτε πληρώνοντας είτε ρυθμίζοντας εμπρόθεσμα τις φορολογικές οφειλές τους, δηλαδή πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Με λίγα λόγια, οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη την ρύθμιση των 100 δόσεων και δεν θέλουν να την χάσουν, θα πρέπει να πληρώσουν είτε να εξοφλήσουν φορολογικές οφειλές που λήγουν μέσα στην ίδια ημέρα.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει με 100 δόσεις οφειλή ύψους 2.000 ευρώ, από την οποία το ανεξόφλητο υπόλοιπο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και καλείται να πληρώσει δόση για κάτι άλλο, θα πρέπει για να μην χάσει την ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει είτε να εξοφλήσει έως το τέλος της ημέρας είτε να ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων την άλλη δόση με την εφαρμογή που άνοιξε, διαφορετικά θα χάσει την ρύθμιση και το ανεξόφλητο ποσό της ρύθμισης των 100 δόσεων, που θα καταστεί μαζί με τους τόκους που γλίτωσε κατά τη ρύθμιση, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στο σύνολο.

Η πάγια ρύθμιση προσφέρει την δυνατότητα ρύθμισης των φορολογικών οφειλών σε έως 12 δόσεις για τις τακτικές φορολογικές οφειλές, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και έως 24 δόσεις για τις έκτακτες φορολογικές οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω taxisnet και η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο εφόσον δοθεί πάγια εντολή σε τράπεζα για την αυτόματη εξόφληση των δόσεων.

Χ.Μ.

Follow us: