Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις.

Στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών και του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας, του ΟΑΕΔ δηλαδή, συναντήθηκαν  στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας , στο τέρμα της οδού Μακαρίου, στην Θήβα,  όπου εδρεύει  στα πλαίσια λειτουργίας του κέντρου και της γενικότερης δικτύωσης και συνεργασίας με διάφορους φορείς.

Στόχος της συνάντησης εργασίας ήταν,  να γίνουν γνωστές οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας, δηλαδή, υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη πολιτών για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, παροχή υπηρεσιών,  που θα αποσκοπούν  στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων..

Σκοπός επίσης, ήταν και οι διαθέσιμες δράσεις,  από την πλευρά του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας, του ΟΑΕΔ δηλαδή,  για την προώθηση στην απασχόληση και την ένταξη των πολιτών και μεταναστών του Δήμου Θηβαίων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια και θέσεις εργασίας.

Χ.Μ.

Follow us: