Την διαγραφή των χρεών κάτω των 6.000 ευρώ για τους δανειολήπτες του ΟΕΚ ανακοίνωσε ο Γ.Γ του υπουργείου Εργασίας Αν. Νεφελούδης, υποστηρίζοντας ότι «αφορά όλους τους δανειολήπτες που έχουν χρέος από 0,1 ευρώ μέχρι 5.999,99 ευρώ, γι΄ αυτούς που θεωρείται δηλαδή ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και τελειώνει και είναι 35.000 οικογένειες δανειοληπτών.

Παράλληλα,  γνωστοποίησε ότι το σύνολο των ρυθμίσεων αφορά 81.815 οικογένειες δανειοληπτών που αντιστοιχούν σε 240.000 ανθρώπους, αν υπολογίσει κανείς ότι μια οικογένεια έχει τρία άτομα κατά μέσο όρο και για

υπόλοιπες κατηγορίες δανειοληπτών επισήμανε ότι «οι τόκοι υπερημερίας που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα, θα αφαιρεθούν από το αρχικό ποσό δανεισμού καθώς και ότι οι κεφαλοποιημένοι τόκοι διαγράφονται και το δάνειο επανέρχεται στο αρχικό ποσό του».

Χ.Μ.

Follow us: