Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου και ώρα 6.00 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου, προκειμένου το Σώμα να συζητήσει και να αποφασίσει για 14 θέματα ημερήσιας διάταξης .

Η 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων –Τεχνικού Προγράμματος 2018 και η 1η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, είναι τα δυο πρώτα θέματα κα ακολουθούν…

Η έγκριση εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου πρόσβασης στον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα, η απόφαση για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας τοποθέτησης αποσπώμενων κατά περίπτωση εμποδίων κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση τροφοδοσίας σε καύσιμα  πολυκατοικίας επί της οδού Δράκου 23, η μετεγκατάσταση του Λιμενικού Τμήματος  Δομβραίνας από το οίκημα όπου στεγάζεται σήμερα σε αίθουσες του κτιρίου  του Δημοτικού Σχολείου Χωστίων, η ανάκληση.Δ.Σ.  για την επαναδέσμευση ακινήτου στο Ο.Τ. 336 στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας, η τροποποίηση απόφασης του ΔΣ του Δήμου για την αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού της ενταγμένης πράξης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του Πράσινου Ταμείου, η έγκριση τριων σχεδίων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η μια  για την «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου», η άλλη για την «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης» και η τρίτη για την «Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου»,  στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 766 στο ΠΔΕ 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής    υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού από την εταιρεία «ACEHELLAS A.E.», η διάθεση πιστώσεων για τη συνεχιζόμενη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της εταιρείας Παπαγεωργίου Απόστολος & Σια Ο.Ε. που αφορά την ιστοσελίδα Τουριστικής Προβολής του Δήμου, η συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Θηβαίων για το έτος  2018 και ο ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή στο Α΄/θμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεως Θεάτρων – Κινηματογράφων.

 Χ.Μ.

Follow us: