Μια αποστράτευση και μια διατήρηση για την Στερεά

Μια αποστράτευση και μια διατήρηση έφεραν μέχρι στιγμής, στην Ελληνική Αστυνομία για την Στερεά Ελλάδα.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Νίκος Γεωργακόπουλος προήχθη στον βαθμό του αντιστράτηγου και αποστρατεύτηκε και διατηρητέος κρίθηκε ο Διευθυντής Αστυνομίας στην Εύβοια Γιώργος Νικολιδάκης.

Follow us: