Έτοιμος αναγκαίος αγωγός ομβρίων στην παραλία Σαράντι Υπήρχε συγκέντρωση υδάτων σε όλο σχεδόν το πλάτος του δρόμου…

0
2020

Ολοκληρώθηκε ο αγωγός ομβρίων στην παραλία Σαράντι και συγκεκριμένα στην οδό Μικράς Ασίας, όπου υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση υδάτων σε όλο σχεδόν το πλάτος του δρόμου…

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αν. Καμούτση, κάθε φορά επιχειρείται άμεση αποκατάσταση και επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχει επιφέρει στις διαδικασίες ο νέος νόμος  δημιουργώντας πολλές φορές μεγάλες καθυστερήσεις.

Για το έργο συντάχθηκε σχετική μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.  

 Χ.Μ.

Follow us: