Μέχρι 31 Μαρτίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που  επιθυμούν να τους παραχωρηθεί δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας μπροστά  από την επιχείρησή τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Τμήμα Εσόδων  και Περιουσίας του Δήμου Θηβαίων, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραχώρηση με ενοίκιο.

Στην αίτηση αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του αιτούντος, η διάρκεια της μίσθωσης που  επιθυμεί και η θέση , η ιδιότητα και το εμβαδόν του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου και μαζί υποβάλλονται Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,  Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης, Αποτύπωση του αιτούμενου χώρου σε υπόβαθρο,  Δημοτική Ενημερότητα και Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή.

Μετά την παρέλευση της 31-3-2018 οι εκκρεμείς αιτήσεις διαβιβάζονται στο  αρμόδιο  Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Π.Ε. Βοιωτίας.

X.M.

Follow us: