Στο σφυρί και με συνοπτικές διαδικασίες τα ακίνητα

Δεμένοι χειροπόδαρα οι οφειλέτες

Από την 21η  Φεβρουαρίου, όλοι οι πλειστηριασμοί που συνδέονται με τράπεζες θα γίνονται μέσω internet και από την 1η Μαϊου, τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και οι πλειστηριασμοί του δημοσίου, που σημαίνει ότι τα ακίνητα θα βγαίνουν στο σφυρί με συνοπτικές διαδικασίες.

Η πολυσυζητημένη τροπολογία για τους πλειστηριασμούς του δημοσίου κατατέθηκε στην Βουλή και ουσιαστικά εξομοιώνει τις προβλέψεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με τις προβλέψεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που πρκτικά σημαίνει πως πλειστηριασμοί με επισπεύδοντες δημόσιο, δηλαδή, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμοι θα γίνονται αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και ότι έχει προγραμματιστεί να γίνει σε Ειρηνοδικείο,  μετά την 1/05 θα πρέπει να αλλάξει.

Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ξεκάθαρα η εμπορική αξία του ακινήτου και όχι η αντικειμενική και αυτό ισχύει και για τους πλειστηριασμούς του δημοσίου, επομένως δεν υπάρχει

προστασία πρώτης κατοικίας, καθώς ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων δεν προβλέπει κάτι τέτοιο.

Με την τροπολογία όμως , επέρχονται και άλλες αλλαγές όσον αφορά στην διαδικασία.

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας  μπορεί να αναθέσει την σύνταξη του προγράμματος πλειστηριασμού σε δικαστικό επιμελητή.

Το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο και αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου κατάσχεσης, το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου κατάσχεσης  και αν και αυτό δεν μπορεί να γίνει, τότε του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.

Ο πλειστηριασμός διενεργείται αδαπάνως για το Δημόσιο με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτό υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή, να καταθέσει τον πλειστηριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να οριστεί συμβολαιογράφος του τόπου της κατάσχεσης, ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου κατάσχεσης ή του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.

Η προθεσμία προς αναγγελία του Δημοσίου είναι το αργότερο 15 ημέρες μετά την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού.

Ως ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός, ανεξάρτητα από την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε αρχικά.

Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακινήτου κατά οφειλέτη του, το Δημόσιο κατατάσσεται για τις μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του από κάθε αιτία, με τις κάθε φύσης προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές.

Χ.Μ.

Follow us: