Και από το τέλος Ιανουαρίου

Που πρέπει να δίνετε προτεραιότητα

Το νομοθετικό πλαίσιο ολοκληρώθηκε, οι υπουργικές αποφάσεις εκδόθηκαν και μέχρι τέλος Ιανουαρίου η θα έχει θέσει σε λειτουργία και την πλατφόρμα για τις 120 δόσεις,  αλλά και την νέα εφαρμογή των 12 δόσεων ώστε να μπορεί να υποδεχτεί αιτήσεις ακόμη και για βεβαιωμένες αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι καλούμαστε πλέον να μορφωθούμε στην διαχείριση των χρεών μας, προκειμένου να μπορέσουμε  να διατηρήσουμε  ζωντανές τις τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις.

Στις 12 δόσεις, το πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό, γιατί αν χαθεί η πρώτη δόση, μπαίνει αυτομάτως προσαύξηση 15% επί της δόσης ενώ αν χαθεί και δεύτερη, τότε η ρύθμιση χάνεται εντελώς και η επανείσοδος, υποχρεώνει τον οφειλέτη,  να φορτωθεί από την αρχή προσαύξηση 5,86% επί του χρέους.

Ο νόμος για τις 12 δόσεις προβλέπει επίσης, ότι πρέπει να μην καθυστερήσει η καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα και ότι για όλη την περίοδο του έτους, πρέπει να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις, δηλαδή να υποβάλλονται οι δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματος κλπ

Στις 120 δόσεις, υπάρχει ρήτρα,  να μην χαθούν περισσότερες από τρεις δόσεις και να υποβάλλονται εμπρόθεσμα όλες οι φορολογικές δηλώσεις όχι όμως και το πιο σημαντικό, καθώς η δύσκολη ρήτρα είναι ότι πρέπει να παραμένουν τακτοποιημένες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλες οι υποχρεώσεις που έχουν γεννηθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων, αφορά μόνο στις υποχρεώσεις έως το τέλος του 2016 και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση πρέπει να τακτοποιηθεί είτε με τις 12 δόσεις είτε να αποπληρωθεί, μια γερή καρπαζιά για την ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Στις 100 δόσεις, ενεργοποιείται η καινούργια ρήτρα που ορίζει ότι θα πρέπει να εξοφλούνται οι τρέχουσες υποχρεώσεις εμπρόθεσμα γιατί σε διαφορετική περίπτωση χάνεται η ρύθμιση, όμως το ζήτημα είναι πότε θα ενσωματωθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αφού με το που θα περάσει η αλλαγή, θα είναι δεκάδες χιλιάδες οι πολίτες που θα χάσουν την ρύθμιση. Εκτός από την συγκεκριμένη ρήτρα, στις 100 δόσεις υπάρχει υποχρέωση να μην χαθούν τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις.

 

 

 

Follow us: