Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 12 και τις 120 δόσεις

Κλείνει το σύστημα για τις 100 δόσεις

Αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα θα έρθουν οι οφειλέτες του δημοσίου στο τέλος του μήνα,  καθώς θα γίνουν τρεις αλλαγές ταυτόχρονα.

Η εφορία θα δανειστεί από την Γ.Γ ιδιωτικού χρέους την πλατφόρμα για τις 120 δόσεις και θ την προσαρμόσει στις ανάγκες της, οπότε η ρύθμιση των 12 δόσεων θα προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να μπορεί να υποδεχτεί ηλεκτρονικά και τις αιτήσεις όσων έχουν βεβαιωμένες αλλά όχι ληξιπρόθεσμες οφειλές ενώ η πλατφόρμα των 100 δόσεων θα αυστηροποιηθεί,  ώστε αν εντοπίζονται περιπτώσεις ατόμων που δεν αποπληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις να χάνουν και την ρύθμιση των 100 δόσεων.

Ας θυμηθούμε λοιπόν, το πότε χάνεται μια ρύθμιση είτε αυτή αφορά στις 12 είτε στις 100 δόσεις,  καθώς το νέο σύστημα που θα εφαρμοστεί από το τέλος Ιανουαρίου θα είναι αυτοματοποιημένο και η ζημιά θα μπορεί να γίνει χωρίς να παρέμβει κάποιος.

Έτσι, η  ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται, αν  δεν καταβληθούν τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, αν δεν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις και  αν δεν εξοφλούνται οι νέες υποχρεώσεις εμπρόθεσμα.

Η μεταβατική διάταξη που άφηνε χρονικό περιθώριο 15 ημερών έχει λήξει από το τέλος του έτους και το βασικό καυτό ερώτημα είναι το πότε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ξεκινήσει να κάνει τους ηλεκτρονικούς ελέγχους ώστε να γίνει η αυτόματη αποπομπή από την ρύθμιση των 100 δόσεων.

Η ρύθμιση των 12 δόσεων χάνεται, αν  δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα περισσότερες από μια δόσεις, αν  καθυστερήσει η καταβολή της τελευταίας δόσης για περισσότερο από έναν μήνα, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ

Αν η καθυστέρηση αφορά μόνο σε μια δόση, τότε επί της δόσης επιβάλλεται προσαύξηση 15% και αν δεν καταβληθεί και η δεύτερη δόση τότε η ρύθμιση χάνεται οριστικά.

Χ.Μ.

Follow us: