Σε σπίτια και σε άλλες δομές οι μετανάστες.

Από τα μέσα Νοεμβρίου είχαν ειδοποιηθεί οι μετανάστες του χοτ σποτ Οινοφύτων, πως επρόκειτο να αλλάξουν τόπο  κατοικίας.

Στο κέντρο Οινοφύτων ζούσαν περισσότεροι από 200 Αφγανοί, τους οποίους η κυβέρνηση μεταφέρει σε σπίτια  και σε άλλες δομές, με τις ΜΚΟ να αντιδρούν με την συγκεκριμένη απόφαση.

Χ.Μ.

Follow us: