Σε Αμπελοχώρι, Λουτουφί, Ελλοπία,  Χώστια,  Σαράντι, Άγιο Νικόλαο, Αλυκή ,  Άγιο Βασίλειο και Λιβαδόστρα

Πρόσβαση σε νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων θα έχουν πλέον 9 οικισμοί του Δήμου Θηβαίων,  καθώς ολοκληρώθηκε το έργο Rural Broadband, που αφορά την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, δίνοντας την δυνατότητα στους δημότες και τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε γρήγορο internet με συνδέσεις VDSL και ταχύτητες έως 50Mbps.

Πρόκειται για τους οικισμούς,  Αμπελοχωρίου,  Λουτουφίου,  Ελλοπίας,  Χωστίων, Σαραντίου, Αγ. Νικολάου, Αλυκής ,  Αγ. Βασιλείου και Λιβαδόστρας, οι κάτοικοι των οποίων  μπορούν πλέον να απευθυνθούν στους παρόχους υπηρεσιών λιανικής internet για να αποκτήσουν τις νέες υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων.

Το έργο Rural Broadband-Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές «Λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., σχεδιάστηκε από την Γ.Γ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μέσω των εταιρειών ΟΤΕ RURAL North και ΟΤΕ RURAL South, και αφορά την ανάπτυξη ενός δικτύου οπτικών ινών σε 2.260 «λευκούς» οικισμούς, χωρίς ευρυζωνική πρόσβαση, με σκοπό την χονδρική διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών σε παρόχους λιανικής.

Follow us: