Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας…

Αγωγός ομβρίων στο Ύπατο – Χώρος νέας λαϊκής αγοράς και εμποροπανήγυρης – Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου..

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2017, στην ΣΑΕΠ 766, εντάχθηκαν 3 έργα του Δήμου Θηβαίων με απόφαση του υπουργού Οικονομίας…

Η κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου, συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ…

Η κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης, συνολικού προϋπολογισμού 755.000 ευρώ, που αφορά στην ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο χωροθετείται η εβδομαδιαία λειτουργία της λαϊκής αγοράς και η ετήσια εμποροπανήγυρη της Θήβας…

Η μελέτη που έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προβλέπει την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, ώστε στον χώρο να μπορούν να λειτουργούν η λαϊκή αγορά και η εμποροπανήγυρη, με πρόβλεψη ύπαρξης των απαραίτητων θέσεων των εμπόρων.

Η βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου, συνολικού προϋπολογισμού 296.000 ευρώ, που αφορά στον λειτουργικό εμπλουτισμό, την βελτίωση και αναβάθμιση της πλατείας Ταχίου ..

Το προσεχές διάστημα θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στο Δήμο Θηβαίων, προκειμένου να ξεκινήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων.

 

Follow us: