Σε απολογισμό των δράσεων που ανέπτυξε ο Δήμος Λεβαδέων για την αντιμετώπιση της ανεργίας προχώρησε η δημοτική αρχή και η Δήμαρχος Γιώτα Πούλου.

Η πολιτική του Δήμου Λεβαδέων, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσα στις αντίξοες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, όπως αναφέρεται στον απολογισμό κινήθηκε σε δύο άξονες, τη δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης Απασχόλησης με σκοπό την καθοδήγηση ανέργων για την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε υπηρεσίες του Δήμου και τις Δημοτικές επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα στον πρώτο άξονα για τα έτη 2015-1017 αφορούν στο Γραφείο Υποστήριξης Απασχόλησης του Δήμου όπου κατατέθηκαν 200 συνολικά αιτήσεις. Για τις 180 αιτήσεις συντάχθηκαν ολοκληρωμένοι φάκελοι (βιογραφικό σημείωμα, κλπ) και σήμερα απασχολούνται 115 δημότες, 75 στον ιδιωτικό τομέα, ενώ 15 πραγματοποίησαν έναρξη δικής τους επιχείρησης μέσω προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις σε υπηρεσίες του Δήμου και Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

 • 11 προσλήψεις με διάρκεια απασχόλησης τριών ετών, στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου μέσω ΑΣΕΠ και ΕΣΠΑ.
 • 13 προσλήψεις με διάρκεια απασχόλησης τριών ετών, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, μέσω ΑΣΕΠ και ΕΣΠΑ.
 • 86 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων και 18 γενικών καθηκόντων στα σχολεία του Δήμου, με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών από το πρώτο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ.
 • 96 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, με το δεύτερο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ, (σε εξέλιξη, αιτήσεις μέχρι 27/12/2017).
 • 26 προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού στην ΚΕΔΗΛ, στο πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και το 2018.
 • 3 προσλήψεις για το πιλοτικό πρόγραμμα “Ήλιος” του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, για το 2018. (σε εξέλιξη).
 • 34 προσλήψεις κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων (2015 -2017), με διάρκεια απασχόλησης 2 μηνών.
 • 30 προσλήψεις στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με συμβάσεις εργασίας διάρκειας 2 μηνών ( 2015 – 2016).
 • 9 γυμναστές στο Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους (ΠαγΟ) (2016 – 2017) και 3 νέες προσλήψεις (σε εξέλιξη, αιτήσεις μέχρι 20/12/2017).
 • 18 προσλήψεις στη Διαδημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΔΑΛ, με συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8, 9 και 12 μηνών (2015 – 2017).
 • 9 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΥΑΛ, με σύμβαση εργασίας διάρκειας 2 μηνών
 • 2 προσλήψεις επίσης στη Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΥΑΛ, με επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ.
 • 3 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΥΑΛ, μέσω ΑΣΕΠ (σε εξέλιξη).
 • 10 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου, μέσω ΑΣΕΠ, για τις αρχές του 2018.

Τέλος η δημοτική αρχή υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει με το ίδιο έντονο ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ανεργίας.

 

Follow us: