Βοιωτική Ώρα

Η αδέσμευτη εφημερίδα

Tuesday, Oct 17th

Last update04:37:10 PM GMT

You are here:: ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών για απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
Διαφήμιση
http://www.viotiki-ora.gr
eskarlas.gr

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών για απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

E-mail Εκτύπωση PDF
hide

Στο θέμα που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών αναφέρεται ο Βουλευτής Βοιωτίας Νίκος Θηβαίος.

Η ενημέρωση του κ. Θηβαίου αποσκοπεί στην περαιτέρω προβολή του προγράμματος του ΟΑΕΔ, δεδομένης και της μέριμνας που επιδεικνύουν οι Δήμοι για την επαγγελματική αποκατάσταση ευαίσθητων κοινωνικών κατηγοριών, όπως οι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών.

Όπως σημειώνει από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Καλούνται οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, να εκμεταλλευθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη μιας ευαίσθητης κοινωνικά ομάδας συμπολιτών μας και να προχωρήσουν στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Υπενθυμίζεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Κοινοποιήστε