Βοιωτική Ώρα

Η αδέσμευτη εφημερίδα

Monday, Sep 25th

Last update06:56:04 PM GMT

You are here:: ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΑ Φρένο στις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας!
http://www.viotiki-ora.gr
eskarlas.gr
buzzin
buzzin
buzzin

Φρένο στις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας!

E-mail Εκτύπωση PDF
hide

Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο..

«Θεμελιώδης αρχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου είναι η πρόκριση της επιλογής προστασίας της κατοικίας, που στηρίζει την ατομική και οικογενειακή ζωή..» 

Νέα ελπίδα φωτός έφτασε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θεσπίζοντας  πλήρη προστασία για την πρώτη και κύρια κατοικία όταν αυτή κινδυνεύει από κατεδάφιση και κατ΄ επέκταση ακόμα και από κατάσχεση.

Η απόφαση ουσιαστικά διευρύνει τα νομικά όπλα πολιτών, των οποίων η πρώτη κατοικία κινδυνεύει από κατεδάφιση αλλά κατ επέκταση και από κατάσχεση  και αφορά δυο Βούλγαρους υπηκόους, κατ΄ επέκταση και την χώρα μας, όπου χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βάλλονται πανταχόθεν. ..

Συγκεκριμένα, η απόφαση του 5ου τμήματος του ΕΔΔΑ, αποφαίνεται ότι η κατεδάφιση της μοναδικής και κύριας κατοικίας, ακόμη και εάν αυτή είναι αυθαίρετη,  συνιστά την πιο ακραία μορφή επέμβασης στο δικαίωμα του ατόμου για σεβασμό του ιδιωτικού βίου..

Στο δικαστήριο είχε προσφύγει ζευγάρι Βουλγάρων,  που εκδόθηκε απόφαση κατεδάφισης της κατοικίας τους και για το Στρασβούργο πρωτεύον ζήτημα είναι εάν η κατεδάφιση θα επιτύχει μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων της προσφεύγουσας να κρατήσει τα υπάρχοντά της και του δημοσίου συμφέροντος να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της απαγόρευσης κτιρίων χωρίς άδεια και αυτό σημαίνει ότι ένα μέτρο πρέπει να είναι κατάλληλο για την επίτευξη του στόχου και να μην είναι δυσανάλογο προς τον σκοπό αυτό.

Ουσιαστικά δηλαδή το δικαστήριο, δίνει κατευθυντήρια γραμμή στα εθνικά δικαστήρια,  καθώς αναβαθμίζει σοβαρά τη θέση της μοναδικής κατοικίας και προστατεύει τους πολίτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. ..

Παράλληλα γίνεται σαφές πως αν η απαγόρευση κατεδάφισης, δηλαδή η προστασία αφορά σε αυθαίρετο κτίσμα, τότε σε περίπτωση νομίμου κτίσματος και δη πρώτης και μοναδικής κατοικίας που απειλείται, η προστασία ισχύει επαυξημένα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δηλαδή, υποχρεώνει τα εθνικά δικαστήρια να εφαρμόζουν σε κάθε περίπτωση την  θεμελιώδη αρχή της αναλογικότητας και δίνει την κατευθυντήρια γραμμή της απόλυτης εξατομίκευσης της κάθε υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πως θεμελιώδης αρχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου είναι η πρόκριση πέραν του στενού δημόσιου συμφέροντος της επιλογής προστασίας της κατοικίας, που στηρίζει την ατομική και οικογενειακή ζωή.