Ύστερα από 14 χρόνια καθημερινής ενημέρωσης,

το ORCHOMENOS PRESS ανοίγει ένα νέο διάλογο

με την τοπική και περιφερειακή κοινότητα!

Επιχειρηματικότητα, Τοπική Οικονομία,

Τουρισμός, Πολιτισμός… Ορχομενός!

 SAVE THE DATE,

Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου 2023,

Πολυχώρος Small, 1ο χιλ. Ορχομενού – Κάστρου.

Follow us: