Αποφάσεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» υπέγραψε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός για την ωρίμανση και τελικά την υλοποίηση
έργων ύδρευσης του Δήμου Λαμιέων.

Συγκεκριμένα εντάχθηκαν οι πράξεις:
– «ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΑΤΗΣ». Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 628.142,01 ευρώ και η
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 506.566,14 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό -μετά και την
έκπτωση που θα προκύψει από τον διαγωνισμό- θα καλυφθεί από τη δικαιούχο
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας. Στόχος της πράξης είναι η
κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου, το οποίο θα μεταφέρει -δυνητικά- στην
πόλη της Λαμίας ποσότητα νερού της τάξης των 4.000m3/ημέρα.
– «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».
Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 58.628,97 ευρώ και η επιλέξιμη
δημόσια δαπάνη είναι 47.281,43 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από την
ΔΕΎΑΛ. Στόχος της πράξης είναι η κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 900μ., o
οποίος θα παρακάμπτει τις διαβάσεις του υφιστάμενου τροφοδοτικού αγωγού από τον
Γοργοπόταμο και θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη υδροδότηση της πόλης της Λαμίας
σε περίπτωση που ο υφιστάμενος τροφοδοτικός αγωγός υποστεί βλάβες.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ

Follow us: