ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Λ.  ΚΑΤΣΩΝΗ –ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑ 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ

Δεν υπάρχει τουλάχιστο προηγούμενο πατριωτικής δράσεως –κατά την προεπαναστατική εποχή –από τη ναυμαχιακή εποχή με τον Λάμπρο Κατσώνη. Ο μόνος και μοναδικός που δεν φοβήθηκε την Τουρκοκρατία και ηρωικώς αντέδρασε, όπως σε όλους μας ιστορικά είναι γνωστό. 

Δεν αρνήθηκε συνεργασίες και συμμετοχικές πολεμικές συμπλοκές εναντίον των Τούρκων και αυτό προκύπτει καθαρά από το μήνυμά του στους προεστούς που επί λέξει καταθέτω μαζί με μια επιστολή του. 

«ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ:

να λυτρωσω ολουσ κοινωσ τους ρωμαιουσ

(μήνυμα, από 24 Απριλίου 1770)

 

Τοις προεστῷσι Μεσολογγίου, Ζυγού και Ανατολικού το χαίρειν, και τοις προεστῷσι Ξηρομέρου

ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΝΤΑ παρ’ ημων κύριον Παναγιώτην Παλαμά έλαβον την επιστολή σας και εκατάλαβα το ζήλο σας προς την πίστη κ αι την αγάπη της πατρίδος και την κυβέρνηση, εκ στόματος του άνω ειρημένου, οπού εκάματε, δι’ όλα αυτά σας επαινώ και ευχαριστώ. Ο αυτός συμπατριώτης σας μου επαράστησε την χρεία σας, πως ζητείτε ογλήγορα να σας προφθάσω με βοήθεια. Όταν εγώ δεν εψήφισα κινδύνους και κάθε δυσχέρεια και ήλθον από τόσο μακρινοτάτους τόπους με μόνον σκοπόν να λυτρώσω τους συναδέλφους μου, όλους κοινώς τους Ρωμαίους, και να τους ευτυχήσω, δεν πρέπει ποσώς ν’ αμφιβάλετε, ότι εγώ δεν θέλω κάμει αυτού κάθε κυβέρνηση το ογληγορότερο οπού δυνηθώ. Κατά το παρόν σας πέμπω εις συντροφία του συμπατριώτου σας δύο μου οφικιάλους, δια να βάλουσι εις τάξιν αυτά τα πράγματα εν κρυφίω, και ο ένας από αυτούς θέλει επιστρέψει εδώ το ογληγορότερο να μου φέρει είδηση, και θέλω εγώ είτε πέμψω ή όπως ο καιρός το καλέση πρωτύτερο καράβια εις βοήθειαν. Έχω καλάς ελπίδας να εύρω εις την επαρχία σας και αληθινή ζήλο της πατρίδος και μεγαλοψυχία και σέβας και επακοή των μικροτέρων εις τους μεγαλυτέρους, από την οποία καλή τάξη και την πατρίδα σας ελευθερώνετε, και τον εαυτό σας τιμάτε και θέλετε έχει την χάρην μου και απολαύει το έλεος της βασιλίσσης μας. 

Ηξεύρετε λοιπόν, όλοι κοινώς της επαρχίας σας, μικροί και μεγάλοι, ότι όποιος παρέβη την προσταγή μου, ότι είναι υποταγαί των μικρών εις τους μεγάλους, και προξενήση σκάνδαλα, ας είναι βέβαιος ότι εβγαίνει από την χάρην μου και ξεπέφτει από το έλεος της βασιλίσσης. Στέκει τώρα εις εσάς άπαντας, να βάλετε εις καλήν τάξην τα πράγματα όλα της επαρχίας απορρίπτοντες κάθε μερική έχθρα, και γενόμενοι εν σώμα και μία ψυχή, και να οικονομήσετε το χρειαζόμενο, συντρέχοντας το κατά δύναμιν εις ετούτο το άγιον έργο. Και κατά το κατάστιχο, οπού μου εστείλατε, όσοι έχετε γεννήματα να τα φυλάξετε δια τα στρατεύματά μας, και να μου γράψετε καθένας σας το τι έχει και που το έχει, τόσον οι του Καρλελίου, όσο και οι άλλοι προεστώτες του Ζυγού, και όσοι ευθύς θελήσατε και αργύρια, θέλει σας τα πέμψω. Όσοι δεν συνδράμετε δια την ώρα χωρίς αργύρια, θέλετε κρατήσει λογαριασμό εις ό,τι πέμψετε και θέλετε από εμένα ανταμειφθεί ως ζηλωταί και συμβοηθοί της ελευθερίας της πατρίδος. Και προσμένω απόκριση και θέλετε μου δίδει κάθε αναγκαία είδηση. Υγιαίνετε.  

ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ:

(Μπαρμιτζιώτης)

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ σας και εχαρήκαμε πολύ που σας βλέπωμε αγαπημένους και είμαστε όλοι οι καπεταναίοι του Μωριά χαρά γεμάτοι που σας βλέπωμε αδελφωμένους, διότι αυτή η αδελφότης μας θα ελευθερώση την πατρίδα μας και να είσασθε την άνοιξη χαζίρι να σηκωθούμε εις το Μωριά και σεις εις τη Ρούμελη. Έχουμε σύντροφο και βοηθό μας τη Μάνη, όλα τα Μωραΐτικα χωριά είναι χριστιανικά. Τούρκοι στα χωριά δεν είναι, όλοι στες χώρες είναι χριστιανοί και τα κάστρα τα έχουν έρημα και χωρίς ζαερέδες και θα τους κλείσωμε τους μουρτάτες, τους παίρνομε και ελευθερώνουμε την πατρίδα μας. Και σεις να βαρήτε τη Ρούμελη, να μην ημπορούν οι τούρκοι να μπάσουν μαντάτα εις το Μωριά. Και εγώ θα γράφω εις τη Ζάκυνθο εις τους μεγάλους να γράψουν εις την Φράντζα να μας δώσουν οι Φραντζέζοι μεντάτι (=βοήθεια) να ελευθερώσωμε την πατρίδα, και όταν μου έλθη η απάντησις σας στέλνω το ίδιο γράμμα των αρχόντων. 

Μπαρμπιτσιώτης, 1760-1805

Επιφανέστερος των αρματωλών της Πελοποννήσου

Ιδρύσας και Ομοσπονδία αρματωλών, δολοφονήθηκε κατ’ εντολήν της υψηλής Πύλης 

Follow us: