Το Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-2022 για την πλήρωση έξι (6) κενών θέσεων στη Β΄Γυμνασίου , τριών (3) κενών θέσεων στην Γ ΄Γυμνασίου  και δύο (2) στην Α΄Λυκείου.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Μουσικό Σχολείο  Λιβαδειάς ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : mail@gym-mous-livad.voi.sch.gr  μέχρι και τις 20/09/2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-44117

Τα μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των 

κατατακτηρίων εξετάσεων είναι τα εξής:

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για την Β΄ τάξη Γυμνασίου είναι:

Γραπτά μαθήματα:

1.Ευρωπαϊκή Μουσική-Θεωρία και πράξη

 1. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική-Θεωρία και πράξη

Δι΄ ακροάσεως:

Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:

 1. Πιάνο 
 2. Ταμπουράς.

 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου είναι:

Γραπτά μαθήματα:

1.Ευρωπαϊκή Μουσική-Θεωρία και πράξη

 1. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική-Θεωρία και πράξη 
 2. Ιστορία Μουσικής

Δι΄ ακροάσεως:

Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:

 1. Πιάνο 
 2. Ταμπουράς.
 3. ατομικό όργανο επιλογής (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό)

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για την Α τάξη Λυκείου είναι:

Γραπτά μαθήματα:

1.Εισαγωγή στην Αρμονία

 1. Θεωρία Παραδοσιακής Μουσικής 
 2. Ιστορία Μουσικής

Δι΄ ακροάσεως:

 1. Οργανοχρησία Πιάνο 
 2. ατομικό όργανο επιλογής (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό)

Έκ της Διευθύνσεως

Follow us: