Σας προσκαλούμε στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς  Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76),  β) την αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα και γ) το με αρ. πρωτ. 33954/02.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’  Βαθμού του ΥΠΕΣ, θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον  ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών 7ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021, του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλίας Σανίδας.

 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

Θέμα 2ο Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan) για την  ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 3ο Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για  τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής  Ενέργειας, των ετών 2020-2029 & 2021-2030.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Ηλίας Κυρμανίδης.

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΠΔΕ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

Θέμα 4ο Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους  2021.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 5ο Έγκριση τροποποίησης π/υ έργων της ΣΑΜΠ066 και ΣΑΕΠ766 του ΠΔΕ της Π.Στ.Ε. για  το έτος 2021.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 6ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600023 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 7ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 8ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 9ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 10ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015  “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ &  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Θέμα 11ο Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 “ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της  ΣΑΕΠ566.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Θέμα 12ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου, (κατασκευή  κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Θερμοπυλών και Βασιλικών (Jumbo) ).
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

ΔΩΡΕΑ 

Θέμα 13ο Δωρεά Μηχανημάτων στο Νοσοκομείο Άμφισσας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας, κ. Γεώργιος Δελμούζος.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Θέμα 14ο Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

 

Θέμα 15ο 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 

Θέμα 16ο Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση  αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες για την άσκηση  τουριστικών πλόων.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Θέμα 17ο Παροχή κινήτρων υπέρ ιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στις περιοχές όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ Α’ 96/11.06.2021).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Κων/νος Μπακομήτρος

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Θέμα 18ο Έγκριση πέντε (5) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής  άσκησης των μαθητών Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για την Π. Ε. Φθιώτιδας  – Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 – 2022.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Αθανάσιος Καρακάντζας

 

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΕΔΡΩΝ

Θέμα 19ο Συνένωση των υφιστάμενων όμορων εδρών επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) της  Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος της Π.Ε.Φωκίδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας, κ. Γεώργιος Δελμούζος.

πηγή kaliterilamia.gr

Follow us: