Κατέθεσα Αναφορά στη Βουλή με θέμα την ιεραρχική προσφυγή του Διοικητικού Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για την άρον άρον καθαίρεσή του, προκειμένου να τοποθετηθεί υπάλληλος χωρίς τα αντίστοιχα προσόντα! 

Είναι μία ακόμη περίπτωση πελατειακής τακτοποίησης «ημετέρων», στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

Οι απαράδεκτες ενέργειες της κυβέρνησης δεν τηρούν καν τις νόμιμες διαδικασίες που προστατεύουν τους υπαλλήλους από δυσμενείς διοικητικές πράξεις.  

Η αναξιοκρατία επεκτείνεται σε όλο το Δημόσιο τομέα και προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών.

Γιώτα Πούλου

Follow us: