Άρχισε   η   θεώρηση   των  βιβλιαρίων   των  Πολυτέκνων , μελών  του Συλλόγου  μας, για  το έτος  2021

Απαραίτητα  δικαιολογητικά

  1. Αστυνομική  Ταυτότητα  των  2  γονέων
  2. ΑΦΜ   των  2  γονέων
  3. ΑΜΚΑ   των  2  γονέων 
  4. Τηλέφωνα  και  e-mail

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                  Ν. ΣΑΝΙΔΑΣ

Follow us: