Μέχρι 26 Ιουνίου

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Εμπορικού Συλλόγου Θηβών  σας ενημερώνουν ότι , μετά από σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο 1-7-2020 έως 15-7-2020 για τα παιδιά, ηλικίας από 6 έως 16 ετών, των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ.

Την σχετική αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι 15 Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, τ. ΤΑΞΥ, τ.

ΤΥΔΚΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, τ. ΕΤΑΑΤΠΔΑ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, τ. ΕΤΑΑ- ΤΑΣ, τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τ. ΤΠΔΕ και τ. ΤΑΠΙΤ), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν  ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2020.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ

www.efka.gov.gr μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, μέσω των κωδικών του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.

Επίσης, από τον e-ΕΦΚΑ ανακοινώθηκε ότι, λόγω των μειωμένων θέσεων στις κατασκηνώσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την Τρίτη 30 Ιουνίου και θα γνωστοποιηθούν στους δικαιούχους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα λάβουν και τις σχετικές οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή.

 ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Follow us: