Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς επιδίωκε ανέκαθεν την προσφορά ποιοτικών και επίκαιρων υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών της, των αναγνωστών, των πολιτών. Έτσι και σήμερα, με αφορμή τον περιορισμό κυκλοφορίας των πολιτών λόγω της επιδημιολογικής κρίσης (καραντίνα), προσάρμοσε την υπηρεσία της «Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη» (που προσφέρεται ήδη από το 2012 μέσω σεμιναρίων) στα νέα δεδομένα.

Πιστοποιημένοι υπάλληλοι και εθελοντές παρέχουν διαδικτυακή υποστήριξη πάντοτε προσανατολισμένη και προσαρμοσμένη στις ατομικές και εκάστοτε ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου, παρέχοντας γνώσεις και τεχνικές που θα τους καταστήσουν ικανούς να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Το Βιογραφικό (CV) είναι ίσως το ισχυρότερο εργαλείο που μπορεί να έχει κάποιος στη φαρέτρα του, και απαιτείται γνώση, σοβαρή και “έξυπνη” σύνταξη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού: της εξασφάλισης συνέντευξης και της συνεπακόλουθης ποθητής πρόσληψης σου. Με την απομακρυσμένη υπηρεσία μας “Βελτίωσε το βιογραφικό σου!” στοχεύουμε στην έμπρακτη υποστήριξη για τη σχεδίαση και την ανάδειξη του επαγγελματικού σου προφίλ.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε ανέργους αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά εργασία.

Διάρκεια παροχής υπηρεσίας από 4 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2020.

Η υπηρεσία Job Search Library παρέχεται δωρεάν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο site της Βιβλιοθήκης http://www.liblivadia.gr ή http://jsl.wikidot.com

Follow us: