Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λεβαδέων,  μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ενημερώνει ότι:

  • Παρατείνεται για 1 μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του ΚΕΑ, οι οποίες λήγουν τον Μάρτιο
  • Παρατείνεται για 1 μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, οι οποίες λήγουν τον Μάρτιο
  • Αναστέλλεται από 1η Μαρτίου έως 30 Απριλίου η προθεσμία 3 μηνών, η οποία ίσχυε για τις αιτήσεις του ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.
  • Αναβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου η συνεδρίαση των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ. Στις περιπτώσεις λήξης μέχρι αυτή την ημερομηνία δικαιώματος σε παροχές αναπηρίας παρατείνεται για 3 μήνες η καταβολή αναπηρικής παροχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

στα τηλέφωνα 22610-20150 και 20151

Follow us: