Πετσοκομμένες ήρθαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Βοιωτίας οι πιστώσεις που ζητήθηκαν. Τα κενά που υπάρχουν είναι πολλά και οι 334 αναπληρωτές που τοποθετήθηκαν δεν επαρκούν για να καλυφθούν όλες οι θέσεις σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Μετά τις τοποθετήσεις αυτών των αναπληρωτών υπάρχουν ακόμα 63 κενά στην γενική αγωγή (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) και άλλα 28 στην ειδική αγωγή (παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης).

   Ακόμη δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία νοσηλευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, αλλά και οι λιγοστοί κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι που προσπαθούν να στηρίξουν παιδιά με προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς αλλά και την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

  Τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει γίνει κανένας μόνιμος διορισμός και έτσι η λύση με τους αναπληρωτές δεν μπορεί να δώσει πλέον λύση μιας και χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν βγει στη σύνταξη το διάστημα αυτό.

 Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να μην λειτουργούν κάποια τμήματα νηπιαγωγείων και να συγχωνεύονται τα ολιγοθέσια, κυρίως, σχολεία. Επίσης, πολλά ολοήμερα δε μπορούν να λειτουργήσουν καθόλου ή  υπολειτουργούν (μέχρι τις 2 ή τις 3 το μεσημέρι αντί 4), ακόμη και να μην σχολάνε οι μαθητές στις 1.15 αλλά νωρίτερα.

 Η απάντηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των γονέων πρέπει να είναι απόλυτη. Καμία αναμονή, καμία υποχώρηση. Διεκδικούμε ένα σύγχρονο σχολείο με πλήρη λειτουργία και όλους τους εκπαιδευτικούς στη θέση τους από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων  για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους.

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ

Αιρετός στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Follow us: